Aktualne dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczeń komunikacyjnych You Can Drive

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (KID) You Can Drive komunikacja

Ogólne Warunki Ubezpieczeń You Can Drive & Travel

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (KID) You Can Drive and Travel

Regulamin You Can Drive

Dokumenty archiwalne

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) komunikacyjnego You Can Drive

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) podróży You Can Drive

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (KID) You Can Drive komunikacja

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) podróży You Can Drive

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych You Can Drive

Ogólne Warunki Ubezpieczeń You Can Drive Live.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczeń You Can Drive Travel

KiD You Can Drive

KID You Can Drive and Live

KID You Can Drive Travel

Errata_YCD

OWU-Autocasco-09-01-17-1

OWU-Auto-Pomoc-09-01-17-1

OWU-Auto-Szyby-09-01-17-1

OWU-Bagaż-09-01-17-1

OWU-Mini-Autocasco-09-01-17-1

OWU-NNW-KiP-09-01-17-1

OWU-Samochód-zastępczy-09-01-17-1

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-14-01-16

OWU-Niezbędnik-Podróżnika-Polska-09-01-17

OWU-Niezbędnik-Podróżnika-Zagranica-09-01-17

OWU-OC-Polska-09-01-17

OWU-OC-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Polska-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica-09-01-17

OWU-Ubezpiezczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania-09-01-17

OWU-NNW-09-01-17.pdf

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-09-01-17

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-09-01-17

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-09-01-17.pdf

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-09-01-17

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-09-01-17

Zasady-skladania-i-rozpatrywania-reklamacji

Regulamin Kodów Rabatowych You Can Drive - obowiązujący od 17 kwietnia 2017 roku

OWU-Autocasco-01-01-16

OWU-Auto-Pomoc-01-01-16

OWU-Auto-Szyby-01-01-16

OWU-Bagaż-01-01-16

OWU-Mini-Autocasco-01-01-16

OWU-NNW-KiP-01-01-16

OWU-Samochód-zastępczy-01-01-16

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-01-01-16

OWU-Autocasco-01-07-15

OWU-Auto-Pomoc-01-07-15

OWU-Auto-Szyby-01-07-15

OWU-Minicasco-01-07-15

OWU-NNW-KiP-01-07-15

OWU-Samochód-zastępczy-01-07-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-01-07-15

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-14-01-16

OWU-Autocasco-02-03-15

OWU-Auto-Pomoc-02-03-15

OWU-Minicasco.-02-03-15

OWU-NNW-KiP-02-03-15

OWU-Samochód-zastępczy-02-03-15

OWU-Szyby-02-03-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-02-03-15

Ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiązkowych-14-01-16

OWU-Niezbędnik-Podróżnika-Polska

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ YOU CAN DRIVE & TRAVEL

OWU-OC-Polska

OWU-OC-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Polska

OWU-Ubezpieczenie-Bagażu-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica

OWU-Ubezpiezczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania

OWU-NNW-01-01-16

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-01-01-16

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-01-01-16

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-01-01-16

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-01-01-16

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Polska-01-03-15

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Zagranica-01-03-15

OWU-OC-Polska-01-03-15

OWU-OC-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Zagranica-01-03-15

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Zagranica-01-03-15

OWU-Niezbędnik-podróżnika-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-sprzętu-sportowego-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-ratownictwa-i-poszukiwania-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-przerwania-podróży-Polska-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-pobytu-osoby-towarzyszącej-Zagranica-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-opieki-nad-dziećmi-lub-osobami-niesamodzielnymi-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-bagażu-Zagranica-01-03-15

OWU-OC-Polska-01-03-15

OWU-OC-Zagranica-01-03-15

OWU-NNW-01-03-15

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-01-03-15

OWU-NNW-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-mienia-podręcznego-01-03-15

OWU-OC-w-życiu-prywatnym-01-03-15

OWU-Ubezpieczenia-od-kosztów-naprawy-komputera-w-razie-awarii-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-dom-pomoc-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-murów-domówi-i-mieszkań-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-kosztów-wymiany-zabezpieczeń-drzwi-zewnętrznych-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-oszklenia-zewnętrzenego-i-wewnętrznego-od-stłuczenia-01-03-15

OWU-Ubezpieczenie-wyposażenia-domów-i-mieszkań-01-03-15

Regulamin serwisu internetowego YouCanDrive