Jeżeli udzieliłeś nam zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, ofertę otrzymasz na adres e-mail podany na polisie. W przypadku braku takiej zgody ofertę wyślemy listownie na adres korespondencyjny.

Oferta odnowienia prezentowana jest w formie elektronicznej w portalu Polisa Online.

Jakie dokumenty do Ciebie wyślemy?

 • Ofertę wznowieniową w 3 wariantach:
  • Wariant I – ustawowy, który zawiera ubezpieczenie OC – ten wariant przedłuży się automatycznie jeżeli nie złożysz wypowiedzenia i nie wybierzesz innych wariantów.
  • Wariant II – zeszłoroczny. W tym wariancie zakres ubezpieczeń jest zgodny z kończącą się polisą. Ofertę możesz zatwierdzić samodzielnie w portalu Polisa Online – najpóźniej w ostatnim dniu trwania aktualnej polisy (lub poprzez wpłatę na konto przypisane do oferty).
  • Wariant III – rozszerzony. W tym wariancie proponujemy ubezpieczenia, których nie miałeś na kończącej się polisie. Ofertę możesz zatwierdzić samodzielnie w portalu Polisa Online – najpóźniej w ostatnim dniu trwania aktualnej polisy (lub poprzez wpłatę na konto przypisane do oferty).
 • Informację o Produkcie Ubezpieczeniowym
 • Oświadczenie Administratora Danych
 • Link do aktualnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

 

Jak mogę przedłużyć moją polisę ?

 • dokonując wpłatę na numer konta wskazany w przesłanej ofercie
 • zatwierdzając ofertę w portalu Polisa Online