Ubezpieczenie OC Twojego samochodu już od 442 zł za rok!

  • Kup polisę bez wychodzenia z domu, przez internet lub telefon
  • Ubezpiecz auto od kradzieży już za 100 zł
  • Wybierz zakres dopasowany do Twoich potrzeb
  • Oblicz swoją składkę w mniej niż minutę

Ubezpieczenie OC

Podstawowy zakres ochrony

Jest to ubezpieczenie, którego zakres reguluje ustawa. Jeśli spowodujesz wypadek, w którym ktoś ucierpi na zdrowiu lub zniszczysz komuś samochód, to my wypłacimy tej osobie odszkodowanie z Twojego ubezpieczenia OC.

AC Kradzież

Rozszerzona ochrona

Jeśli Twój samochód zostanie skradziony, zwrócimy Ci jego wartość z dnia kradzieży. Wypłacamy odszkodowanie bez zbędnych formalności. Kupując AC Kradzież Twoja historia ubezpieczeniowa liczona jest tak samo jak w przypadku pełnego Autocasco.

AC Mini

Szeroki zakres ochrony

Kupując AC Mini, ubezpieczasz się przed uszkodzeniem, zniszczeniem a także kradzieżą pojazdu.
Odszkodowanie wypłacamy w przypadku wystąpienia szkody całkowitej tj. kradzieży całego pojazdu lub szkody, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody.

Porównanie wariantów

Wariant OC OC + AC Kradzież OC + AC Mini
Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie od Kradzieży
Ubezpieczenie od Uszkodzeń

 

Ubezpieczenia Dodatkowe

 

Assistance po wypadku Assistance po awarii i wypadku w Polsce Assistance po awarii i wypadku w Europie
Zakres terytorialny Polska Polska Europa
Suma ubezpieczenia 1 000 zł 10 000 zł 15 000 zł
Cena 15 zł od 45 zł od 57 zł
Sprawdź szczegóły >
NNW Kierowcy NNW Kierowcy i Pasażerów
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 10 000 zł
Cena 18 zł 44 zł
Sprawdź szczegóły >
Ubezpieczenie Szyb
Suma ubezpieczenia 5 000 zł
Cena 120 zł
Sprawdź szczegóły >

 

przesun lewo/prawo

Oblicz składkę w mniej niż minutę!

Pytania i odpowiedzi

Dokonując wpłatę na numer konta wskazany w przesłanej ofercie lub zatwierdzając ofertę w portalu Polisa Online.

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach zgodnie z prawem musi posiadać ubezpieczenie OC komunikacyjne. Jazda bez tej polisy jest nie tylko nielegalna ale i karana finansowo. Właściciel każdego pojazdu podlegającego rejestracji musi mieć aktualne OC i co ważne tak długo, aż pojazd nie zostanie wyrejestrowany. Fakt nieużywania pojazdu, nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia go w ramach OC.

Jeżeli polisa OC nie została wypowiedziana i była opłacona oraz nie jest polisą przepisaną po zakupie pojazdu z polisy zbywcy, po upływie 12 miesięcy trwania polisy, odnowi się ona automatycznie na kolejny okres. Wynika to z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152)

Niezbędnymi elementami oświadczenia o kolizji drogowej są:

Dane kierowców (mię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz właścicieli samochodów – kierujący niekoniecznie musi być właścicielem
Wskazanie, kto jest sprawcą i poszkodowanym
Dane samochodów – nr rejestracyjny, VIN, marka, model
Dane polisy OC – nr polisy, nazwę ubezpieczyciela, sprawdzenie ważności polisy na dzień zdarzenia
Data, miejsce oraz dokładny czas zdarzenia
Dokładny opis okoliczności z uwzględnieniem znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz szkic sytuacyjny
Dokładny opis zakresu uszkodzeń
Wskazanie, czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się w pojazdach wraz ze wskazaniem właścicieli uszkodzonego mienia
Dane ewentualnych świadków zdarzenia wraz z ich podpisami
Czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.

W przypadku szkód OC koszty naprawy nie mogą przekroczyć 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym.

Po zakwalifikowaniu wszystkich uszkodzeń i sporządzeniu ostatecznej wyceny szkody poszkodowany możesz sprzedać uszkodzony pojazdu.

Po wykonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu i otrzymaniu przez poszkodowanego oceny technicznej bądź kosztorysu ubezpieczyciela możesz przystąpić do wyboru warsztatu oraz rozpocząć naprawę.

Jeśli kolizja miała miejsce na terenie Polski, podmiotem odpowiedzialnym za jej likwidację jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub nominowany przez nie korespondent. Listę korespondentów można znaleźć na stronie PBUK w zakładce „Zdarzenia w Polsce”.
Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii wówczas szkodę należy zgłosić do reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego towarzystwa wskazanego przez PBUK lub bezpośrednio do towarzystwa sprawcy.
Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów spoza EOG i Szwajcarii (np. w Rosji), natomiast pojazd sprawcy zdarzenia był zarejestrowany na terenie kraju miejsca kolizji, szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy.
Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów spoza EOG i Szwajcarii na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty, a pojazd sprawcy zdarzenia nie był zarejestrowany na terenie kraju miejsca kolizji, szkodę należy zgłosić do Biura Narodowego kraju miejsca kolizji lub bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy.

Tak, przede wszystkim szkoda komunikacyjna jest likwidowana zgodnie z prawem miejsca zdarzenia. Z tego tytułu mamy do czynienia z różnymi sumami gwarancyjnymi, a także zakresem wypłacanych poszkodowanemu roszczeń.