Ubezpiecz samochód od kradzieży już za 100 zł/rok

  • Ubezpiecz pojazd od zdarzeń niezależnych od Ciebie
  • Budujesz swoją historię ubezpieczenia jak w pełnym Autocasco
  • Wypłata odszkodowania bez zbędnych formalności
  • Nie stosujemy udziałów własnych obliczając wartość szkody

Jeśli Twój samochód zostanie skradziony, zwrócimy Ci jego wartość z dnia kradzieży. Wypłacamy odszkodowanie bez zbędnych formalności.

Porównanie wariantów AC

Wariant AC Kradzież AC Mini
Przedmiot ubezpieczenia pojazd z wyposażeniem podstawowym
Limit wieku pojazdu 15 lat
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem a) kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

a) zderzenie się pojazdów;
b) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
c) wandalizm;
d) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami
z zewnątrz pojazdu;
e) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;
f) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
g) kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

Minimalna wartość szkody 500 zł brutto 500 zł brutto
Zakres terytorialny Polska Polska
przesun lewo/prawo

OBLICZ SKŁADKĘ OC/OC+AC W MNIEJ NIŻ MINUTĘ!

Pytania i odpowiedzi

Tak, zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia naliczamy tak jak w pełnym wariancie Autocasco.

Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych You Can Drive