Ubezpiecz swoje auto na wypadek kradzieży lub poważnego uszkodzenia

  • Kup AC mini na wypadek szkody niezależnej od Ciebie
  • Zyskaj zniżki za bezszkodową jazdę tak jak w Pełnym Autocasco
  • Nie stosujemy udziałów własnych obliczając wartość szkody

Kupując AC Mini, ubezpieczasz się przed uszkodzeniem, zniszczeniem a także kradzieżą pojazdu.
Odszkodowanie wypłacamy w przypadku wystąpienia szkody całkowitej tj. kradzieży całego pojazdu lub szkody, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody.

Przyczyny zdarzeń objętych ochroną w AC Mini:

  • zderzenie się pojazdów
  • nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu
  • wandalizm
  • zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu
  • pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody
  • nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
  • kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

Porównanie wariantów AC

Wariant AC Kradzież AC Mini
Przedmiot ubezpieczenia pojazd z wyposażeniem podstawowym
Limit wieku pojazdu 15 lat
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem a) kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

a) zderzenie się pojazdów;
b) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
c) wandalizm;
d) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami
z zewnątrz pojazdu;
e) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;
f) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
g) kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

Minimalna wartość szkody 500 zł brutto 500 zł brutto
Zakres terytorialny Polska Polska
przesun lewo/prawo

OBLICZ SKŁADKĘ OC/OC+AC W MNIEJ NIŻ MINUTĘ!

Pytania i odpowiedzi

Jeśli wartość szkody wynosi 70% wartości pojazdu to świadczenie zostanie zrealizowane w ramach ubezpieczenia AC Mini.

Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych You Can Drive