Już za 18 zł rocznie!

  • Dodatkowe środki na na leczenie po nieszczęśliwym wypadku
  • Korzystając z pomocy nie tracisz zniżek za bezszkodową jazdę
  • Szybka wypłata świadczenia gwarantowana przez ERGO Hestię
  • Ochrona na terenie całego świata

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni zarówno podczas jazdy samochodem jak i jego użytkowania (np. wsiadanie, wysiadanie, wymiana żarówki na postoju).

W zależności od wybranego wariantu ochroną objęty jest sam kierowca (NNW Kierowcy) lub kierowca wraz z pasażerami (NNW Kierowcy i Pasażerów).

Świadczenie zostanie wypłacone jeżeli zdarzy się wypadek, w którym doznasz uszczerbku na zdrowiu lub poniesiesz śmierć (wysokość świadczenia za trwały uszczerbek obliczana wg tabeli zawartej w OWU).

Porównanie wariantów

Wariant NNW Kierowcy NNW Kierowcy i Pasażerów
Osoby objęte ochroną Kierowca Kierowca oraz Pasażerowie
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 10 000 zł
Cena 18 zł 44 zł
przesun lewo/prawo

OBLICZ SKŁADKĘ OC/OC+AC W MNIEJ NIŻ MINUTĘ!

Pytania i odpowiedzi

W wariancie NNW KiP (Kierowcy i Pasażerów), ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. W wariancie ubezpieczenia NNW Kierowcy pasażerowie nie są objęci ochroną ubezpieczeniową - jest to pakiet dedykowany kierowcom podróżującym pojedynczo.

Tak, ubezpieczenie NNW chroni na terenie Polski, a także poza jej granicami.

Ubezpieczenie NNW chroni także podczas eksploatacji pojazdu. Jeżeli doznasz urazu podczas np. tankowania pojazdu, wymiany koła czy wsiadania lub wysiadania z pojazdu – także otrzymasz świadczenie.

Tak lecz tylko w wariancie ubezpieczenia NNW Kierowcy i Pasażera. W ubezpieczeniu NNW, wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia dotoczy każdej z osób osobno tzn. że w przypadku wybrania sumy ubezpieczenia NNW 10 000 zł, każda z podróżujących osób ubezpieczona jest na tą kwotę.

Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych You Can Drive