Kup już za 3 zł dziennie!

  • Ubezpiecz się na wypadek nieszczęśliwego wypadku
  • Ciesz się spokojnym wypoczynkiem
  • Otrzymujesz dodatkowe świadczenie za powstały trwały uszczerbek

Zakres

NNW
Suma ubezpieczenia  10 000 zł
Cena* od 3 zł
przesun lewo/prawo

Oblicz składkę w mniej niż minutę!

Pytania i odpowiedzi

Tak, jeżeli doznałeś w podróży trwałego uszczerbku, wypłacimy Ci dodatkowe świadczenie z ubezpieczenia NNW.

Tak, jeżeli nastąpi zgon osoby ubezpieczanej, ERGO Hestia wypłaca świadczenie w wysokości 200 % sumy ubezpieczenia.

W przypadku kilku uszczerbków na zdrowiu ERGO Hestia wypłaca świadczenie za wszystkie uszczerbki objęte ochroną ubezpieczeniową maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH YOU CAN DRIVE